decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

8.6 LITWA – 4 dni

Dzień 1

 • zwiedzanie Klasztoru Kamedułów w Wigrach;
 • sanktuarium w Studzienicznej.

Dzień 2

 • Przejazd na Litwę – Kowno (kościół Witolda nad Niemnem oraz zabytki miasta Mickiewicza: Stare Miasto, Ratusz zwany „Białym Łabędziem”, Dom Perkuna, ruiny zamku);
 • Szawle (Msza Święta i pobyt na Górze Krzyży).

Dzień 3

 • Zwiedzanie Wilna – miasta młodzieńczych lat Mickiewicza i Słowackiego; (Ostra Brama, Cmentarz na Rossie, kościół św. Ducha, św. Jana, św. Piotra i Pawła, Archikatedra);
 • Msza Święta w Ostrej Bramie.

Dzień 4

 • Zamek na Wodzie w Trokach – siedziba księcia Witolda – był głównym ośrodkiem kultu Maryjnego w Wielkim Księstwie Litewskim;
 • Kościół Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej;
 • Kinessa i muzeum karaimskie.
Cena: 40 os. 470 – 570,- z wyżywieniem + 20 €
22 os. 570 – 670,- z wyżywieniem + 25 €

8.7 RZYM + WŁOCHY – 7 dni

Dzień 1

 • Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd do Włoch.

Dzień 2

 • przyjazd do Padwy, zwiedzanie miasta i Bazyliki św. Antoniego.

Dzień 3

 • zwiedzanie Maria degli Angeli – Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej;
 • Asyżu – zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka, kościoła św. Klary.

Dzień 4

 • Rzym – zwiedzanie grobu Jana Pawła II, Bazylika św. Piotra;

Dzień 5

 • zwiedzanie Rzymu: Bazylika S. Maria Maggiore, Bazylika św.  Jana na Lateranie, Panteon, Święte Schody, Forum Romanum, Schody Hiszpańskie, Plac Navona, Fontanna di Trevi.

Dzień 6

 • Loreto: Sanktuarium św. Domku.

Dzień 7

 • wyjazd do Polski, przyjazd w godzinach nocnych.
Cena: 40 os. ok. 1400,- z wyżywieniem + 45 €
22 os. ok. 1650,- z wyżywieniem + 55 €

↼ Previous Page

- PAGE 2 OF 2 -

loading
×