decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

8.5 AUGUSTÓW-BIAŁYSTOK – 3 dni

Dzień 1

  • zwiedzanie Klasztoru Kamedułów w Wigrach;
  • Sanktuarium w Studzienicznej.

Dzień 2

  • Sanktuarium w Różanymstoku;
  • Suchowola (kościół dzieciństwa ks. Popiełuszki);
  • Sokółka, Sanktuarium Święta Woda w Wasilkowie;
  • Białystok – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (ks. Michał Sopoćko – spowiednik siostry Faustyny);
  • możliwość odwiedzenia tatarskich meczetów w Bohonikach i Krynkach.

Dzień 3

  • Sanktuaria prawosławne w Supraśli, Hajnówce i na Górze Grabarce.
Cena: 40 os. ok. 290,- zł
22 os. ok. 350,- zł
loading
×