decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

8.3 ŚWIĘTY KRZYŻ – 1 dzień

  • pielgrzymka do Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Klasztorze Benedyktynów na Świętym Krzyżu (Świętokrzyski Park Narodowy);
  • Msza na Świętym Krzyżu;
  • Muzeum Misjonarzy Oblatów, krypta Jeremiego Wiśniowieckiego.
Cena: 40 os. ok. 75,- zł  
  22 os. ok. 90,- zł  

Możliwość odwiedzenia Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie.

loading
×