decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

8.2 STUDZIANNA-POŚWIĘTNE-INOWŁÓDZ – 1 dzień

  • pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Rodziny w Studziannej-Poświętnem ze słynącym z łask obrazem Świętej Rodziny z Nazaretu;
  • Muzeum im. Ks. Jana Zbąskiego;
  • w Inowłodzu kościół św. Michała Archanioła oraz romański kościół św. Idziego.
Cena: 40 os. ok. 70,- zł  
  22 os. ok. 90,- zł
loading
×