decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

8.1 LICHEŃ – 1 dzień

  • Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

Możliwość włączenia do programu wizyty w Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny w Świnicach Wareckich.

Cena: 40 os. ok. 110,- zł
22 os. ok. 140,- zł
loading
×