decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

1.4 WOJCIECHÓW-PSZCZELA WOLA-BĘCZYN

  • zwiedzanie Wojciechowa: Wieża Ariańska, Muzeum Kowalstwa.
  • Kuźnia w Wojciechowie – pokaz kucia stali;
  • wizyta w Pszczelej Woli: Izba Tradycji, Skansen Bartników;
  • zwiedzanie warsztatu garncarskiego i Izby Tradycji Garncarstwa w Bęczynie;
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Cena: 40 os. 75,- zł  
  22 os. 90,- zł
loading
×